Samen op weg naar ergens

Werken bij ons

Ons Team

De directeur staat in voor het dagelijks beheer en bestuur van de voorziening. Zij is aanspreekpunt voor de gebruikers, hun sociale context, nieuwe aanmelders, collega voorzieningen en alle mogelijke partners in de wijde regio.

De zorgcoördinator is in eerste instantie verantwoordelijk voor het goed verloop van de zorg in huis. Daarnaast volgt zij samen met de directeur het opnamebeleid van de voorziening op. Verder bouwt zij samen met de directeur het kwaliteitsbeleid in vzw Het Havenhuis verder uit, rekening houdend met de steeds in beweging zijnde regelgeving en de wijzigende (zorg)noden van de gebruikers.

Het begeleidingsteam bestaat uit meerdere opvoeders (A1/A2), die in de zorg aangestuurd worden door de zorgcoördinator. Zij staan samen in voor de kwaliteitsvolle zorg voor en begeleiding van onze gebruikers. Zij benaderen elke gebruiker als unieke mens met zijn eigen wensen, behoeften en nood aan privacy. Zij communiceren op een positieve en respectvolle manier met de gebruikers. Ze uiten hun waardering voor wat ze kunnen (hun talenten) en helpen hen om te gaan met hun beperkingen. Zij creëren een veilige en vertrouwde omgeving waar de gebruikers geborgenheid, individuele begeleiding en zorg op maat ervaren. Zij bieden een luisterend oor aan het netwerk van de gebruikers.

Het intern paramedisch team bestaat uit drie part time ergotherapeuten en één deeltijds logopedist. Er wordt voorzien in kinesitherapie vanuit een privaat aanbod in het eigen therapielokaal, dat is uitgerust met diverse toestellen en therapeutische hulpmiddelen. Er wordt met systematische frequentie overlegd tussen de interne paramedici en externe hulpverleners aan huis.

Medische zorgen worden verstrekt door de huisarts of arts-specialist. Elke gebruiker en/of vertegenwoordiger duidt een eigen huisarts aan. Wanneer de huisarts niet ter beschikking is, wordt indien noodzakelijk de arts van wacht geconsulteerd. Voor medische permanentie kunnen wij rekenen op het verpleegkundig team van onze buren, het WZC.

Daarnaast wordt het team tijdens de verzorgingsmomenten (ochtend- en avondzorg) ondersteund door externe verpleeg- en zorgkundigen.

Vrijwilligers

Niet alleen de professionele zorg van begeleiders, therapeuten, … heeft grote invloed op het welzijn van de gebruikers, ook de persoonlijke aandacht van vrijwilligers is uitermate belangrijk. De samenwerking met vrijwilligers zorgt voor een uitbreiding van het sociaal netwerk van de gebruikers en van hun mogelijkheden.

  • Jouw hulp is met andere woorden meer dan welkom!

We hebben altijd wel vrijwilligerswerk dat past bij je vaardigheden en wensen. Tijdens het zoeken van de juiste match kijken we natuurlijk ook naar de mogelijkheden en wensen van de gebruiker.

Wat kunnen wij bieden aan vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk wordt uiteraard niet vergoed, doch onze organisatie kan je inzet wel met de volgende zaken compenseren:

• Onkostenvergoeding/km-vergoeding
• Afsluiten van een verzekering vrijwilligerswerk
• Uitbreiding sociaal netwerk
• Leuke activiteiten
• Een drankje en een hapje
• Gelegenheid tot vorming
• Vrijwilligersvergadering, waardoor jullie ook betrokken worden in de algemene werking

Heb je belangstelling voor vrijwilligerswerk binnen vzw Het Havenhuis, neem dan contact met de directeur of de zorgcoördinator voor een kennismakingsgesprek.