Samen op weg naar ergens

Privacy Policy

PRIVACYVERKLARING

Het Havenhuis kan persoonsgegevens over u verwerken doordat je gebruik maakt van de diensten van Het Havenhuis  en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan  Het Havenhuis  hebt verstrekt. Het Havenhuis  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • uw voornaam en familienaam
  • uw adresgegevens
  • uw e-mailadres

WAAROM HEEFT HET HAVENHUIS UW GEGEVENS NODIG?

Het Havenhuis verwerkt  uw  persoonsgegevens om  contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen contacteren .

HOE LANG BEWAART HET HAVENHUIS UW  GEGEVENS?

Het Havenhuis bewaart  uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

DELEN MET ANDEREN

Het Havenhuis  verstrekt uw  persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOSTING PROVIDERS

Bij de uitbouw van onze dienstverlening werken wij samen met onderaannemers (bijvoorbeeld hosting providers voor de Website). Deze bedrijven zijn gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte en zijn er contractueel toe verbonden het privacy beleid van Het Havenhuis strikt te respecteren. Zij handelen enkel op instructie van Het havenhuis  en nemen de nodige maatregelen om persoonsgegevens adequaat te beschermen.

COOKIES

Op onze website maken wij gebruik van marketingcookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Verschillende pagina’s van de website bevatten links naar andere websites. De in dit document opgenomen richtlijnen over gegevensbescherming gelden enkel voor onze website. Wij raden u aan de bepalingen over gegevensbescherming op de andere sites te bekijken.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar u via links op onze website wordt doorverwezen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar privacy@vzwczd.be.

Het Havenhuis  zal zo snel mogelijk, binnen de 30 dagen, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Het Havenhuis neemt de bescherming van uw  gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Het Havenhuis maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Het Havenhuis via privacy@vzwczd.be.

WIJZIGINGEN

Het Havenhuis behoudt zich steeds het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Gelieve daarom zelf regelmatig de laatste versie van dit document te raadplegen. Bent u  het oneens met een wijziging in de privacyverklaring, dan hebt u steeds de mogelijkheid om uw gegevens te laten verwijderen.

Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 08/05/2018.

ANDERE VRAGEN

Hebt u  nog andere vragen over het gebruik en de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u  zich  wenden tot onze verantwoordelijke voor gegevensbescherming via privacy@vzwczd.be. Dit adres is uitsluitend bestemd voor vragen met betrekking tot privacy en de bescherming en bewaring van uw persoonsgegevens.

www.hethavenhuis.be is een website van Het Havenhuis .

Het Havenhuis is als volgt te bereiken:

Adres: Lostraat 3K, 8647 Lo-Reninge

Telefoon: 057/22 16 90

E-mailadres: info@hethavenhuis.be