Over ons

Sinds 1 januari 2022 maakt Het Havenhuis deel uit van De Lovie vzw, een vergunde zorgaanbieder die kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking of andere kwetsbaarheid ondersteunt in de ruime Westhoek. Zie https://delovie.be/ 

Het Havenhuis is een zorgvoorziening, die instaat voor de kwaliteitsvolle ondersteuning en begeleiding van volwassen personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel (kort: NAH), bij wie zich een ernstige zorgafhankelijkheid voordoet op fysiek, cognitief en/of sociaal – emotioneel gebied.

Mensen met een NAH zijn mensen zoals u en ik. Zij werden gezond geboren, maar door een ongeval, een hartfalen, een inwendige bloeding, een ziekte… werden zij totaal onverwacht, net niet uit het leven gegrepen.

Zij worden uit hun eigen dagelijkse leven weggeplukt, zij overleven maar worden nooit meer dezelfde… Zij kunnen niet meer naar huis, zij kunnen niet meer naar hun gekende leven en werkplek terug, hun partner herkent hen niet meer, de kinderen zijn vreemden, vrienden worden onbekenden,… Kortom, een zeer pijnlijke verlieservaring, zowel voor de persoon in kwestie, als voor de thuisomgeving, familie en vrienden.

En daar ligt onze opdracht.

Het Havenhuis stelt zich tot hoofddoel:

  • Het bieden van een nieuwe thuis voor mensen met een NAH, als rustige haven na een moeilijke vaart.
  • Het bieden van een luisterend oor aan het netwerk van de gebruiker en hen helpen om samen opnieuw in balans te komen.

Het Havenhuis wil zorg op maat realiseren. Daarbij wordt uitgegaan van een fundamenteel respect voor de integriteit, de waardigheid, de eigen levensstijl en levensvisie van elke mens.

De klemtoon ligt op de mogelijkheden en sterktes van de mensen die wij begeleiden. Er is een intens geloof in de groeikansen en mogelijkheden van elk individu, hoe gekwetst of verbrokkeld het bestaan van die gebruiker ook mag zijn. We delen hun verlangen om hun beperkingen te overwinnen, steeds rekening houdend met een zekere eindigheid van die groei en ontwikkeling.