Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Vzw Het Havenhuis heeft tevens een aanbod voor volwassen personen met een NAH, die wel een vermoeden hebben van een beperking, maar die nog geen dossier hebben bij het VAPH.

Voor deze mensen kunnen wij op jaarbasis een beperkte dienstverlening aanbieden.

U kunt per kalenderjaar maximaal acht punten besteden bij zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kunt u inzetten zoals u wilt: voor begeleiding, voor dagopvang en/of voor verblijf. U betaalt voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp een eigen bijdrage.

In de onderstaande tabel vindt u de bijdragen terug die de RTH-aanbieder u maximaal mag aanrekenen.

Uw maximale bijdrage in euro per ondersteuningsvorm

Bewerken
Ondersteuning Uw bijdrage *
Begeleiding: ambulant (per sessie) Max. 5,23 euro
Begeleiding: mobiel (per sessie) Max. 5,23 euro
Groepsbegeleiding (per sessie) Max. 5,23 euro
Dagopvang (per dag) Max. 9,93 euro
Verblijf (per nacht) Max. 24,98 euro

*De bedragen kunnen jaarlijks geïndexeerd worden. De tabel geeft de maximale bedragen geldig vanaf 1 januari 2018 weer.

Uw bijdrage in RTH-punten per ondersteuningsvorm

Bewerken
Ondersteuning Puntenwaarde
Begeleiding: ambulant (per sessie) 0,155
Begeleiding: mobiel (per sessie) 0,220
Groepsbegeleiding (per sessie) 0,087
Dagopvang (per dag) 0,087
Verblijf (per nacht) 0,13

 

Bijvoorbeeld: één ambulante begeleiding kost u maximum 5,13 euro en 0,155 punten van uw puntensaldo.

De acht punten staan voor:

  • 51 begeleidingen
  • of 36 mobiele begeleidingen
  • of 91 groepsbegeleidingen
  • of 91 dagen dagopvang (36,8 dagen in combinatie met verblijf)
  • of 61 nachten verblijf (36,8 nachten in combinatie met dagopvang)

U mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp ook combineren.

Bijkomende informatie kan u terugvinden via volgende link : https://www.vaph.be/rth

Vzw Het Havenhuis organiseert in samenwerking met De Lovie vzw ook op geregelde tijdstippen activiteiten voor personen met een NAH die nog thuis verblijven. Je kan ons volgen via de Facebookpagina van Stap Uit.

https://nl-nl.facebook.com/nahstapuit/