Rechtstreeks Toegankelijke Hulp

Het Havenhuis heeft een aanbod voor volwassen personen met een NAH, die wel een vermoeden hebben van een beperking, maar die nog geen dossier hebben bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). 

Voor deze mensen kunnen wij op jaarbasis een beperkte dienstverlening aanbieden.

Je kan per kalenderjaar maximaal acht punten besteden bij zorgaanbieders van rechtstreeks toegankelijke hulp. Die punten kan je inzetten zoals je wil: voor begeleiding, voor dagopvang en/of voor verblijf. Je mag de verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke hulp combineren. Voor elke vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp wordt een eigen bijdrage aangerekend. 

Via volgende link vind je de bijdragen die de RTH-aanbieder maximaal mag aanrekenen: https://www.vaph.be/organisaties/rth/punten-bijdragen

Bijkomende informatie kan je terugvinden op: https://www.vaph.be/organisaties/rth/algemeen

Wens je kennis te maken met ons mobiel aanbod, dan mag je rechtstreeks contact opnemen via hethavenhuismobiel@delovie.be of via ons algemeen nummer 057/22 16 90.

Wij komen tot bij jou, aan huis, om jouw vragen te beluisteren.