Dagondersteuning

In de dagelijkse werking is een vaste structuur ingebouwd teneinde de personen die wij ondersteunen een houvast te bieden. Het respecteren van het vertrouwde dag- en levensritme van deze mensen is van essentieel belang voor hun goed gevoel.

In Het Havenhuis staat de begeleiding – samen met de therapeuten – in voor de organisatie van deze dagbesteding. In de voormiddag focussen we ons op therapeutische activiteiten, in de namiddag komen voornamelijk ontspannende bezigheden aan bod.

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod bestaat uit een variatie van individuele en (kleinere) groepsactiviteiten, afgestemd op de individuele mogelijkheden en interesses van elk individu. Wij proberen op die manier voor iedereen een zinvolle daginvulling op maat te realiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: therapeutisch koken, huishoudelijke taken, tuinieren, boodschappen doen, basale ontspanningsactiviteiten, knutselen, een spelnamiddag, muziek, wandelen, zwemmen, fietsen, op uitstap gaan, …

Net zoals in een modaal gezin variëren de activiteiten naargelang de periode van het jaar (het seizoen, jaarlijkse festiviteiten, de weersomstandigheden) en wat extern wordt aangeboden. Er wordt elk jaar ook een reis georganiseerd. Tijdens de zomervakantie wordt er voorzien in een uitgebreid zomerprogramma voor iedereen. 

Ergotherapeutische behandeling

Tijdens de ergotherapeutische behandeling stimuleren en werken de ergotherapeuten aan het behoud van zowel de fysieke als cognitieve mogelijkheden. De therapie gebeurt individueel en op maat. In overleg met de bewoner worden de oefeningen afgesproken en vervolgens opgenomen in het persoonlijk handelingsplan. Driejaarlijkse evaluaties en aanpassingen van de doelen zorgen voor een continue evolutie en opvolging.

De therapiemomenten worden aangevuld met extra uitdagingen zoals beweging in groep of fietsen. Dit steeds vertrekkend vanuit de mogelijkheden en interesses van elke deelnemer. Daarnaast kan het creatieve luik aan bod komen tijdens individuele momenten. Op die manier willen de ergotherapeuten ook binnen het kader van de therapiemomenten een zinvolle daginvulling realiseren voor iedereen.

Aanvullend staan de ergotherapeuten in voor het aanreiken van hulpmiddelen en aanpassingen om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de mensen die wij ondersteunen te behouden, waar mogelijk te verhogen of om het comfort te maximaliseren. Dit steeds afgestemd op de individuele noden van elk en in overleg met de familie, verzekering, Riziv en/of VAPH.

Vanuit hun opleiding verlenen de ergotherapeuten advies en begeleiden ze het team rond ergonomie op de werkvloer. Dit houdt in dat zij medewerkers ondersteunen in het ergonomisch werken en bij het zoeken naar oplossingen wanneer problemen rond bv. heffen en tillen zich aanbieden. Zo proberen de therapeuten lichamelijke klachten te voorkomen bij het personeel.

Basaal werken

Wij stellen tijdens de verzorging en de begeleiding van onze bewoners vast dat zij het soms heel moeilijk hebben om hun eigen lichaam gewaar te worden en/of om zintuiglijke prikkels juist te interpreteren.

Basale stimulatie is gericht op het stimuleren van waarneming, beweging en communicatie bij mensen die zelf niet genoeg in staat zijn tot interactie. Door het selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels willen wij als team onze bewoners helpen om terug voeling te krijgen met hun eigen lichaam en met wat rondom hen gebeurt. Via basale stimulatie proberen we bij hen zintuiglijke ervaringen uit te lokken.

Werken vanuit een basale houding betekent heel geconcentreerd bezig zijn met elkaar. Het vraagt inzet, maar is tevens lonend. Naarmate we langer op deze manier werken, zal ook het contact en de communicatie met de persoon die je begeleidt, groeien.

Naast de verzorgingsmomenten bieden wij ook basale stimuli aan binnen onze activiteiten, zoals tijdens een verwenbad, een rustgevende massage, met aromatherapie op maat van de bewoner, tijdens een wandeling, … Dit helpt ons rust te creëren, voor wie er nood aan heeft.

Gedimde lichten, aangepaste geuren en muziek in combinatie met een minimum aan prikkels door de begeleiding creëren de ideale omgeving om basaal te werken.

De logopedie

De logopediste volgt bewoners met eet- en slikproblemen nauwgezet op. Aan de hand van observaties tijdens het maaltijdgebeuren geeft zij de mensen zelf tips over hoe de maaltijd zo comfortabel en veilig mogelijk kan verlopen. Ook aan het team en aan de betrokken familie geeft zij advies. Dit gaat over de consistentie van de voeding, maar ook over de manier van maaltijdbegeleiding en over eventueel noodzakelijke hulpmiddelen. In overleg met de ergotherapeut wordt naar een optimale eethouding gezocht. 

De logopediste volgt ook mensen op met gehoorproblemen. Zij volgt de mensen op die hoortoestellen dragen. Regelmatig gaat zij bij hen langs om de hoortoestellen na te zien en te reinigen. Als er problemen zijn, neemt ze contact op met de audioloog van het hoorcentrum naar keuze. Mensen die een nieuw hoortoestel willen aanschaffen, begeleidt ze tijdens de proefperiode. Ze houdt ook contact met de audioloog zodat eventuele problemen snel kunnen worden opgelost. 

Mensen met communicatieproblemen krijgen individuele logopedische therapie indien zij dit wensen. Tijdens deze behandelsessies ligt de focus op het onderhouden en optimaliseren van de huidige communicatieve mogelijkheden. De logopediste houdt telkens rekening met de individuele noden en wensen.

De logopediste geeft ook advies voor een optimale mondhygiëne. Voor elke bewoner stelt zij een individueel mondzorgschema op dat door de begeleiding en de mensen zelf wordt toegepast.