Dagondersteuning

In de dagdagelijkse werking is een vaste structuur ingebouwd teneinde de gebruikers een houvast te bieden. Het respecteren van het vertrouwde dag- en levensritme van de gebruiker is van essentieel belang voor hun goed-gevoel.

In vzw Het Havenhuis staat de begeleiding samen met de therapeuten in voor de organisatie van de dagbesteding. In de voormiddag focussen we ons op therapeutische activiteiten, in de namiddag komen voornamelijk ontspannende bezigheden aan bod voor de gebruikers.

Activiteitenaanbod

Het activiteitenaanbod bestaat uit een variatie van individuele en (kleinere) groepsactiviteiten, afgestemd op de individuele mogelijkheden en interesses van de gebruiker. Wij proberen op die manier voor iedereen een zinvolle daginvulling op maat te realiseren. Enkele voorbeelden van activiteiten zijn: therapeutisch koken, huishoudelijke taken, tuinieren, boodschappen doen, basale ontspanningsactiviteiten, knutselen, een spelnamiddag, muziek, wandelen, zwemmen, fietsen, op uitstap gaan, …

Net zoals in een modaal gezin variëren de activiteiten naargelang de periode van het jaar (het seizoen, jaarlijkse festiviteiten, de weersomstandigheden) en wat extern wordt aangeboden. Er wordt elk jaar ook een reis georganiseerd. Voor de gebruikers die, omwille van hun beperking, niet mee kunnen op reis, wordt er in de grote vakantie een alternatief voorzien in de vorm van een uitgebreid zomerprogramma.

Ergotherapeutische behandeling

Tijdens de ergotherapeutische behandeling stimuleren en werken de ergotherapeuten aan het behoud van zowel de fysieke als cognitieve mogelijkheden van de bewoner. De therapie gebeurt individueel en op maat van de bewoner. De oefeningen worden in overleg met de bewoner afgesproken en vervolgens opgenomen in het individueel ondersteuningsplan. Jaarlijkse evaluaties en aanpassingen van de doelen zorgen voor een continue evolutie en opvolging.

De therapiemomenten worden aangevuld met extra uitdagingen zoals zwemmen of fietsen. Dit steeds vertrekkend vanuit de mogelijkheden en interesses van de bewoner. Daarnaast kan het creatieve luik aan bod komen tijdens individuele momenten. Op die manier willen de ergotherapeuten ook binnen het kader van de therapiemomenten een zinvolle daginvulling bereiken voor elke bewoner.

Aanvullend staan de ergotherapeuten in voor het aanreiken van hulpmiddelen en aanpassingen om de zelfstandigheid en de zelfredzaamheid van de bewoner te behouden, waar mogelijk te verhogen of om het comfort te maximaliseren. Dit steeds afgestemd op de individuele noden van de bewoner en in overleg met de familie, verzekering, Riziv en/of VAPH.

Vanuit hun opleiding verlenen ze advies en begeleiden ze het team rond ergonomie op de werkvloer. Dit houdt in dat zij medewerkers ondersteunen in het ergonomisch werken en bij het zoeken naar oplossingen wanneer problemen rond bv. heffen en tillen zich aanbieden. Zo proberen de therapeuten lichamelijke klachten te voorkomen bij het personeel.

Basaal werken

Wij stellen tijdens de verzorging en de begeleiding van onze bewoners vast dat zij het soms heel moeilijk hebben om hun eigen lichaam gewaar te worden en/of om zintuiglijke prikkels juist te interpreteren.

Basale stimulatie is gericht op het stimuleren van waarneming, beweging en communicatie bij mensen die zelf niet genoeg in staat zijn tot interactie. Door het selectief aanbieden van zintuiglijke prikkels willen wij als team onze bewoners helpen om terug voeling te krijgen met hun eigen lichaam en met wat rondom hen gebeurt. Via basale stimulatie proberen we bij hen zintuiglijke ervaringen uit te lokken.

Werken vanuit een basale houding betekent heel geconcentreerd bezig zijn met elkaar. Het vraagt inzet, maar is tevens lonend. Naarmate we langer op deze manier werken, zal ook het contact en de communicatie met de bewoner groeien.

Naast de verzorgingsmomenten bieden wij ook basale stimuli aan binnen onze activiteiten, zoals tijdens een verwenbad, tijdens het zwemmen. Een rustgevende massage, aromatherapie op maat van de bewoner, een snoezelmoment, … helpen de bewoner tevens om tot rust te komen.

Gedimde lichten, aangepaste geuren en muziek in combinatie met een minimum aan prikkels door de begeleiding creëren de ideale omgeving om basaal te werken.

De logopedie

De logopediste volgt bewoners met kauw- en slikproblemen nauw op. Aan de hand van observatie tijdens maaltijdsituaties formuleert zij adviezen naar gebruikers, begeleiders en familie toe. De logopediste wijzigt indien nodig de consistentie van de voeding of introduceert eventuele hulpmiddelen. In overleg met de ergotherapeut wordt naar een optimale eethouding gezocht. Op die manier komen we tot een zo veilig en zo comfortabel mogelijke maaltijdsituatie.

Gemotiveerde gebruikers met communicatieproblemen krijgen individuele logopedische therapie. Tijdens deze behandelsessies ligt de focus op het onderhouden en optimaliseren van hun huidige communicatieve mogelijkheden. De logopediste houdt telkens rekening met hun individuele noden en wensen. Met de gebruikers die er baat bij hebben, stelt de logopediste een levensboek op dat gebruikt kan worden als geheugensteun of als communicatiehulpmiddel.

Eenmaal per week organiseert de logopediste een groepsactiviteit waarbij taal en communicatie centraal staan.

De logopediste stelt ook voor elke gebruiker een individueel mondzorgschema op, dat wordt aangepast indien nodig.