Samen op weg naar ergens

Ons aanbod

Vzw Het Havenhuis wil een woon- en zorgconcept creëren dat maximaal beantwoordt aan de behoeften, de wensen en het welzijn van de gebruiker. Dit woon- en zorgconcept omvat niet alleen het voorzien van een aangepaste accommodatie, maar bestaat evenzeer uit het creëren van een veilige, vertrouwde omgeving waar de gebruikers geborgenheid en individuele begeleiding vinden.

Vzw Het Havenhuis is gebouwd volgens het concept van een traditionele woning.

Op het gelijkvloers beschikken we over twee leefruimtes, aangepaste toiletten en keukens. Een bewuste keuze om voldoende ruimte te kunnen bieden aan de gebruikers. De livings worden huiselijk ingericht conform een thuissituatie.

De twee livings en keukens worden van elkaar gescheiden door een grote onthaalruimte. Deze ruimte wordt gebruikt voor activiteiten met de volledige groep gebruikers en als ontvangstplaats voor familie en ander bezoek.

Op het gelijkvloers bevinden zich tevens de therapie-ruimte, een crea – ruimte en een snoezelruimte voor de gebruikers. Het begeleidingsteam en de directeur hebben er ook hun bureau.

De slaapkamers en badkamer bevinden zich op de eerste verdieping, zoals de bouw van een gemiddelde gezinswoning. Elke gebruiker mag zijn kamer naar eigen wens inrichten. In de voorziening beschikt elke gebruiker over de nodige privacy. De gebruiker is vrij om op zijn kamer familie en vrienden te ontvangen. Naast de algemene badkamer (met snoezelbad) heeft elke slaapkamer een eigen badkamer.

Binnenkort wordt er nog bijkomende woonruimte gerealiseerd op ons tweede verdiep. Tegelijk zal de therapie-ruimte die zich nu op het gelijkvloers bevindt, een ruimere locatie met bijkomende mogelijkheden krijgen op de tweede verdieping. Op het gelijkvloers komt dan een extra “stille ruimte”. Dit alles ten voordele van onze gebruikers.