Een warme en zorgzame buurt

Het Havenhuis is het resultaat van het denk – en lobbywerk van enkele medewerkers van onze buren, wzc Zilvervogel te Reninge, en het toenmalig bestuur. Zij stonden aan de wieg van de vzw Het Havenhuis in 2006.

Vanaf juli 2011 kon vzw Het Havenhuis zijn intrek nemen in een volledige nieuwbouw in de Lostraat te Reninge. De samenwerking met onze buren blijft tot op heden gewaarborgd via Zorgzaam Lo-Reninge, een initiatief voor buurtgerichte zorg van het wzc, dat samen met andere zorgpartners uit de buurt activiteiten organiseert voor buurtbewoners. 

Naast onze directe buren werken wij samen met andere spelers in Lo – Reninge en omstreken. Samen met hen willen we werk maken van initiatieven die een meerwaarde kunnen betekenen voor de mensen die wij ondersteunen, hun woonomgeving en hun netwerk.

  • het project “Spelenderwijsheid” dat wij samen met de vrije basisschool De Ladder vorm en gestalte geven, met steun van de Koning Boudewijnstichting,
  • de toegankelijke wandeling “het Samen-op-weg – pad” dat we in overleg met het lokaal bestuur konden realiseren, mede met het 1ste prijsgeld van Fintro, …
  • “Soep met Babbeltjes” voor de buurtbewoners in samenwerking met Zorgzaam Lo-Reninge 

Buiten de lokale vijver van Reninge engageert Het Havenhuis zich ook in andere samenwerkingsverbanden, specifiek voor mensen met NAH, via lidmaatschap en actieve participatie: de Hersenletsel liga, de Hersenletsellijn, de stuurgroep Synaps, de kennisgroep, lotgenotencontact NAH – Ontmoetingskansen en Samenspraak in de Westhoek, en tot slot Stap Uit Westhoek via RTH. 

Meer informatie vind je via volgende linken:

https://hersenletselliga.be/ en https://www.hersenletsellijn.be/