OPDRACHT

Mensen met een NAH zijn mensen zoals u en ik. Zij werden gezond geboren, maar door een ongeval, een infarct, een ziekte, werden zij totaal onverwacht, net niet uit het leven gegrepen. Zij worden uit hun eigen dagelijkse leven weggeplukt, zij overleven maar worden nooit meer dezelfde… Zij kunnen niet meer naar huis, zij kunnen niet meer naar hun gekende leven en werkplek terug, hun partner herkent hen niet meer, de kinderen zijn vreemden, vrienden worden onbekenden,… Kortom, een zeer pijnlijke verlieservaring, zowel voor de persoon in kwestie, als voor de thuisomgeving, familie en vrienden.

En daar ligt onze opdracht. test

Opdracht_1
Opdracht_6

Het Havenhuis stelt zich tot hoofddoel:

Het bieden van een nieuwe thuis voor mensen met een NAH, als rustige haven na een moeilijke vaart.

Het Havenhuis wil er ook zijn voor de sociale context van de bewoner: de familie en vrienden die hun relatie met de bewoner in kwestie willen onderhouden ondanks de gewijzigde persoonlijkheid en mogelijkheden van hun naaste.