INTEGRATIE IN DE BUURT

Opdracht_1.2

Vzw Het Havenhuis is de vrucht van het denk – en lobbywerk van enkele medewerkers van onze huidige buren, het WZC Hof ten IJzer te Reninge, en het bestuur van de vzw COD Sint – Vincentius.

Zij stonden aan de wieg van Het Havenhuis in 2006. Vanaf juli 2011 kon vzw Het Havenhuis zijn intrek nemen in een volledige nieuwbouw in de Lostraat te Reninge.

Tot op vandaag behouden wij een nauw contact en een constructieve samenwerking met onze buren van het woon – en zorgcentrum.

Naast onze directe buren zoeken wij ook naar aanrakingspunten met andere spelers in onze gemeente en de omringende deelgemeenten, die een meerwaarde kunnen betekenen voor onze bewoners en onze werking.

Het Havenhuis wil in die optiek een voortrekkersrol spelen in kader van het uitbouwen van een project van “Buurtvervlechting”, waarbij lokale diensten, organisaties en initiatieven een verrijkende betekenis kunnen krijgen voor elkaar.

Buiten de lokale vijver van Reninge beweegt Het Havenhuis zich ook in andere samenwerkingsverbanden via zijn lidmaatschap en actieve participatie aan het Penhouderschap voor Rechtstreeks Toegankelijke Hulp De Lovie, Netwerk NAH, Synaps, NAH – Ontmoetingskansen, Lerende Netwerken van het Vlaams Welzijnsverbond, het Coördinatiecomité OPH West – Vlaanderen, het ROG, …