Het Affoltermodel

Het affoltermodel

Door de complexe problematiek bij personen met een NAH, is een specifieke behandelmethode of therapeutisch model aangewezen. Er bestaat veel informatie over de acute revalidatie, maar nog bitter weinig over de invulling van de chronische (na)zorg en het therapeutisch aspect voor deze groeiende populatie.

In Het Havenhuis kiezen we overtuigd voor het Affolter model. Dit concept sluit best aan bij onze visie en missie. Het Affoltermodel werd door Dr. Felicié Affolter bedacht en wordt nog voortdurend verder ontwikkeld. Het is een specifiek therapeutisch concept voor mensen met NAH dat al jaren met succes wordt toegepast in het Therapiezentrum Burgau (Duitsland). Het is een model dat kan worden toegepast bij personen met NAH met zowel neurocognitieve  als (zware) motorische problemen.

In Het Havenhuis is het behoud van de huidige mogelijkheden van de bewoners prioritair. Het Havenhuis is geen revalidatiecentrum, doch daarom berusten we nog niet in het lot van de bewoners. We willen wel integendeel het maximum uit hun resterende mogelijkheden halen.

Door de complexe problematiek bij personen met een NAH, is een specifieke behandelmethode of therapeutisch model aangewezen. Er bestaat veel informatie over de acute revalidatie, maar nog bitter weinig over de invulling van de chronische (na)zorg en het therapeutisch aspect voor deze groeiende populatie.

In Het Havenhuis kiezen we overtuigd voor het Affolter model. Dit concept sluit best aan bij onze visie en missie. Het Affoltermodel werd door Dr. Felicié Affolter bedacht en wordt nog voortdurend verder ontwikkeld. Het is een specifiek therapeutisch concept voor mensen met NAH dat al jaren met succes wordt toegepast in het Therapiezentrum Burgau (Duitsland). Het is een model dat kan worden toegepast bij personen met NAH met zowel neurocognitieve  als (zware) motorische problemen.

In Het Havenhuis is het behoud van de huidige mogelijkheden van de bewoners prioritair. Het Havenhuis is geen revalidatiecentrum, doch daarom berusten we nog niet in het lot van de bewoners. We willen wel integendeel het maximum uit hun resterende mogelijkheden halen.

Mits het aanwenden van de juiste middelen en de juiste attitude, streven we ernaar de bewoner op een zo zelfstandig mogelijke, comfortabele manier te laten functioneren.

Door de hersenbeschadiging kunnen personen met een NAH de prikkels die hun hersenen bereiken niet meer op een correcte manier verwerken, waardoor ze ook niet op een gepaste manier kunnen reageren. Het concept van Affolter helpt de mensen om de omgeving in kleine stapjes juist waar te nemen.

Wij, als team, ondersteunen de bewoner in het opnemen van informatie via de zintuigen. We grijpen terug naar het zintuig dat in de ontwikkeling van het kind als allereerste aan bod komt, namelijk de tastzin. We laten de bewoner voelen waar hij zich bevindt in de ruimte en wat er gebeurt met hem en met voorwerpen in die ruimte. Via deze externe sturing ontvangt de bewoner de informatie gerichter. Zo willen we de bewoner helpen om tot een vlottere informatieverwerking te komen. Die vlottere informatieverwerking kan zich vertalen in een positieve evolutie van het verstoorde gedrag.