DOELGROEP

Vzw Het Havenhuis staat in voor de zorg en begeleiding van 15 volwassen personen met een NAH, waarbij zich een ernstige zorg-afhankelijkheid voordoet op fysiek, cognitief en sociaal – emotioneel gebied.

De doelgroep ‘ personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel ’ wordt omschreven als mensen die na de leeftijd van drie jaar een beschadiging van het hersenweefsel oplopen.

Oorzaken van het hersenletsel kunnen zijn: een auto-ongeval, een tumor, een arbeidsongeval, een hersenbloeding, zuurstofgebrek, …

De gevolgen kunnen heel uiteenlopend zijn, afhankelijk van de plaats van het letsel en de ernst ervan. Enkele voorbeelden zijn: verlamming, bewegingsstoornissen, zintuiglijke stoornissen, geheugenproblemen, concentratiemoeilijkheden, veranderingen in de persoonlijkheid, …

Bij veel personen met een NAH is vaak een combinatie van stoornissen en beperkingen aanwezig. Dit maakt de problematiek van deze doelgroep zeer specifiek.

Omwille van de  kleinschaligheid en het open karakter van Het Havenhuis kunnen er geen opnames gerealiseerd worden voor comapatiënten, noch voor personen met sterk agressief, storend of wegloop gedrag.

Gezien de nabijheid van een WZC met kennis van zorg en begeleiding op maat, wordt bij nieuwe opnames in Het Havenhuis de voorkeur gegeven aan mensen jonger dan 50 jaar.  Indien er na de leeftijd van 65 jaar geen zorgvragen meer aanwezig zijn waarvoor specifieke hulpverlening vanuit het VAPH noodzakelijk is, zal een begeleide overstap naar een voorziening voor ouderenzorg worden overwogen.